Blog, nyt og video

tirsdag 24. maj 2022

Udesidning/ visionsøgning/ vågenat

”Udesidning – at sidde ude for visdom”

Sommernatten er både kort og intens og super oplagt til udesidning/ visionssøgning – livet pulserer, fordi alle planter er i den største vækst, og alle dyrene har travlt med deres yngel. Livets kredsløb er på sit højeste, liv og død er i spil, det pusler af mus mellem bladene, en ugle-skygge glider lydløst forbi, en skræmt fasan skræpper op i det fjerne, og rævemor vejrer i mørket efter fært af bytte. Og dér sidder du, stille som en mus, vågen som uglen, måske lidt usikker og utryg som fasanen men også snusende op i vinden som ræven, optaget af at indfange selv de mindste tegn, som kan være svar på dine spørgsmål…

NaturSund tilbyder mange vinkler til selvindsigt og styrkelse af krop og sind, fordi sundhed handler om balance i alle former, ikke kun de fysiske. Udesidningen er en mulighed for de mere spirituelt interesserede til at søge svar på livsspørgsmål eller genfinde deres kraft og livsenergi – eller måske ”bare” for at sige tak for livet i sig selv og søge ro med de udfordringer, der måtte være… Udesidning kan i dén grad medvirke til mere naturlig sundhed!

Udesidning, visionssøgning eller Vågenat, som det også kaldes, er en del af Nordens gamle åndelige traditioner, fra før kristendommen fordømte alt det, den ikke forstod. Det blev forbudt at ”sidde ude og vække trold op”, som shamanismekyndige Anette Høst beskriver det i bogen ”Jorden synger”. Men helt tilbage til de tidligste nordiske skrifter, fx ”Vølvens spådom”, refereres til traditionen med vågenatten; Edda-digtets formulering ”…ene sad hun ude…” beskriver, hvordan vølven sad alene og gennem kontakt til guderne kunne skue både tilbage og frem i tiden og forstå altings sammenhænge. Dét er nok en lidt stor ambition for en nutidig hverdagsdanskers udesidning, men vi har alle mulighed for at opleve fortryllelsen, som kan opstå der i mørket, hvor alle sanser er åbne for naturens magi og utrolige kraft. Dér, hvor vi efter grundig forberedelse tør gøre os selv så sårbare, at vi kan forkynde vores hensigt med udesidningen og tage imod de svar og den kraft, som bliver tilbudt.En udesidning er for dig, som i glimt eller gennem dybere erkendelser har fornemmet, at alting er forbundet – og som længes tilbage til at få genetableret en dybere forbindelse til Naturens kraft. Det er som en forlænget udgave af det, vi kalder ”rådslagning med naturen”, ”varselstagning” eller ”medicine walk”. En bevidst proces, hvor vi – så godt vi kan – sætter egoet, logikken og de rationelle refleksioner til side og i stedet åbner os for magien, fortryllelsen, ånden og kraften for at søge svar/ indsigt/ kraft/ balance i naturen.

Og hvorfor skal det så ske om natten? Det er heller ikke nødvendigt for en varselstagning, men mørket hjælper til at åbne for sansningerne og sårbarheden – og det hjælper os til at ”se tingenes inderside”… I sollyset ser du måske træets rødder, bark og grene som det træ, det ér. I tusmørket og i silhuet mod nattehimlen ser du måske pludselig en trold, der kigger ned på dig, eller hører grenene synge eller mærker røddernes kraftfulde forankring på en helt ny måde, som giver dig tegn som svar på din hensigt. Kun du selv kan forstå og fortolke dine oplevelser, for de er dine, helt personlige og unikke, som de svar du modtager på den formulerede hensigt eller intention, du kom med.

Hvordan foregår det så i praksis – hvordan formulerer man en god intention – kan alle lave udesidning – hvad nu, hvis man er utryg i mørke – kan det være farligt?For at starte med det sidste, så sørger jeg for en tydelig og tryg ramme om forløbet, så du bliver godt forberedt og også kommer ”helt ned på jorden” igen efter nattens oplevelser. Har du decideret angst for mørke, eller er du meget psykisk skrøbelig, skal vi snakke sammen, før du tilmelder dig. Fordi der kan opstå stærke oplevelser, og udesidningsforløbet er ikke terapi! Men ellers, har du lyst til og mod på at være med, kan alle lave en udesidning og få en ny og givende indsigt ud af det!

I praksis foregår det sådan, at du som udgangspunkt meget gerne faster fra morgenstunden eller i hvert fald ikke spiser meget i løbet af dagen – det forøger din modtagelighed for nattens oplevelser. Vi mødes og snakker om forventninger, og jeg introducerer mere konkret til, hvad udesidningen går ud på, og hvordan man formulerer en god intention. I går ud i skoven og finder det sted, hvor I hver især vil sidde om natten, og kommer derefter retur. Vi drikker en kop varm te, og I/ vi arbejder med formulering af jeres hensigt/ intention.

Lige før solnedgang går I ud til jeres sted (efter I har beskrevet for mig, hvor I vil sidde), og natten igennem holder jeg ilden i gang og kontakt til mine egne åndehjælpere og den samlede proces. Ved solopgang vender I tilbage, får varm grød eller brød, og vi snakker om, hvad I hver især har oplevet, og hvordan det kan forstås og integreres i jeres liv.

Hvad så, hvis man er utryg i mørket? Der har været mange før dig, som har skullet mærke efter, om det er nu, at mørke-angsten skal udfordres... Der kan være mange forskellige årsager til, at mørket og det at være alene og overgive sig til nattens energi, kan virke skræmmende. Men natten er hvile-tid, restitutionstid, yin-tid i kinesisk medicin. Her kan du være i fred med dig selv, du skal ikke se ud på en bestemt måde eller leve op til noget eller nogen...mørket skærmer og beskytter dig, og du kan være fuldstændig dig selv. Det kan være en sand befrielse at sidde der, lytte til musenes puslen og sit eget åndedrag, følge tusmørket sænke sig og mærke ind i, hvad der sker i krop og sind. Det kan også være lidt skræmmende med de uvante lyde og dét at skulle være fuldstændig alene og til stede uden telefon eller lygte. Og det er selve dét at føle sig lidt sårbar, lidt på uvant grund, som i høj grad er med til at gøre, at du kan åbne sanserne for magien og få "hul igennem" til naturkræfternes sprog!

Som nævnt er det ikke en terapi-proces men en individuel rejse for indsigt og styrke. Det kan naturligvis være bevægende, og jeg hjælper med at grounde dig, så du (bortset fra lidt søvnmangel) er ”på plads” med dig selv og dine oplevelser, før du tager hjem til hverdagen! Tydelige rammer og jordforbindelse er altid et vigtigt fokus for mig, når vi arbejder med ånderne, og naturen er fantastisk til at hjælpe med at komme helt til stede i den fysiske verden igen – så ingen ”farer vild i elverhøj” i sommernatten men kommer hjem med en stærk oplevelse og fornyet energi og indre glæde :-)

Hvornår der er planlagt Udesidning hos NaturSund, kan du følge med i her  og ellers kontakt mig gerne :-)