Blog, nyt og video

mandag 22. november 2021

Meridianbankning - væk din krops energi

En god måde at vække kroppens energi på - vi stimulerer de 12 overfladiske meridianer/energibaner, som oftest bruges ved akupunktur - og vækker derved flowet i kroppen. Bank med :-)