Blog, nyt og video

onsdag 7. september 2022

Efterårets Jævndøgn og mørkets komme

”Stille hjerte, sol går ned”, lyder en gammel aftensang, og du har sikkert mærket det selv; når tusmørket sænker sig, falder roen på… Jeg elsker følelsen af aftenens begyndende mørke, der som en dejlig dyne lægger sig omkring os og dæmper aktiviteten, dæmper lydene, lysene og farverne. Mørket, jeg kan gemme mig lidt væk i, og som åbner for et helt andet liv med åbne sanser, spændende lyde og et her-og-nu-nærvær, som dagslyset sjældent inviterer til!

Med alderen er det gået op for mig, at sådan er det langt fra alle, der har det – og at den mørke tid skaber problemer for rigtig mange mennesker. Derfor har jeg kastet min opmærksomhed på mørket i forbindelse med det kommende efterårsjævndøgn.

Efterårsjævndøgnet er en af de 4 hovedakser i Årshjulet eller det gamle Solhjul, om man vil. En tærskeltid, hvor solen fra nu og det næste halve år er på himlen i under 12 timer i døgnet. Kort før jul, typisk omkring 21 december, markerer vi vintersolhvervet, hvor vi passerer den korteste dag, og hvorfra det igen går mod lysere dage. Så kommer forårsjævndøgn omkring 20. marts og sommersolhverv, årets længste dag, omkring d. 21. juni 2023.

At forbinde sig til disse tærskler som ”naturlige højtider” giver os mulighed for at inddrage en masse læring om livets grundvilkår, om livscyklusser, om at se det positive i forandring og i ting, vi ellers kan have svært ved at håndtere, så som fx tab og død. Når vi forholder os aktivt og nærværende til Naturens gang og til Årshjulet, som d. 23. september endnu engang drejer og med jævndøgnet markerer efterårets, vinterens og mørketidens komme, får vi også muligheden for at mærke mørkets kvaliteter… og vi kan opnå indsigt, der kan styrke os til at ”gå med” den naturlige årsrytme frem for at kæmpe imod. Undgå at miste humøret og energien i en form for efterårsdepression og i stedet lære at bruge den kommende tid til positive processer som først skuer bagud og derefter skuer frem! 

Mørket, både det fysiske mørke aften og nat, og mørket som årstiden med mindre lys, sol og varme, skræmmer og hæmmer mange mennesker. Måske er du en af dem, der ikke tør gå alene ude i mørket? Eller kæmper du som mange andre med angst for at overgive sig til nattens og søvnens mørke og udvikler søvnproblemer? Atter andre oplever tilbagevendende efterårsdepression, som uanset årsag kan medføre endnu større udfordringer når ”angsten for angsten” eller angsten for depressionen” melder sig. Der er mange udgaver af modvilje mod eller angst for mørke og den mørke tid, både med fysiologiske, kulturelle, religiøse og konkrete personlige årsager til grund. Mit budskab er, at det er muligt at udfordre angsten for mørket og begynde at ”tage magten tilbage” ved helt konkret at arbejde med det i naturen 😊

Også jeg har behov for lys og skal sørge for at komme ud, når den mørke tid kommer. Jeg er generelt et ”føle-menneske” og tror på, at vi skal kunne mærke/føle ting (og levende væsener), før vi virkelig forstår dem, kan værdsætte dem og vil værne om dem. Sådan er det også med vores tilknytning til Naturen – når vi bevæger os ud i den, også i regn, rusk og måske mørke, opdager vi andre og overraskende kvaliteter, end når vi sidder i sofaen og kigger ud. Når vi tuner ind på årstidernes skiften, og på hvad de bringer (og tager), og når vi accepterer årstidernes forandringer som et livsvilkår, som også vores indre biorytmer er forbundet til, så går det meget lettere… det er altid lettere at glide med end at kæmpe imod. Vi får simpelthen mindre modstand på mørket, når vi fordyber os i det og i dets virkning på os…


I den kinesiske filosofi om modsætningerne yin og yang ligger hele forståelsen af, at alle aspekter er nødvendige for at skabe helhed og balance; det betyder også, at mørket har vigtige funktioner og på vore breddegrader, at den mørke tid er vigtig og nødvendig. Yin står bl.a. for mørke, nat, hvile, ro, restitution, stilhed, kulde, refleksion og indadvendthed. De processer, som for alvor tager fart ved efterårsjævndøgn i naturen, og som vi med fordel også selv kan læne os mere ind i hen over efterår og vinter. Høsttiden er ved at være forbi, hvilke indsatser og prioriteringer har du selv høstet/ fået gavn og glæde af gennem året – hvad har du lært – hvad tager du med, hvad er det tid at give slip på? Panterne slipper bladene men kaster også frø, som skal ligge i dvale indtil foråret kommer med nye muligheder… hvilke tankefrø, planer og drømme vil du prioritere i din egen mørketid, hvad skal modnes hos dig for at kunne få liv og udfoldelse når forårsenergiens yang igen giver overskud til nye initiativer?


Mørket kan betragtes på mange måder, eksempelvis kan man arbejde med det som ”den lille død”. Vi er i vores vestlige kultur generelt distancerede fra døden og glemmer helst, at den er et uundgåeligt vilkår for alt liv – og også, at den danner grundlag for muligheden for nyt liv. Men der er hele tiden ting, som må ”dø”/som vi skal give slip på, for at live kan flyde frit videre. At fordybe sig i mørkets og nattens komme som en ”lille død”, kan hjælpe til at give perspektiv og indsigt på en anden måde. Yin og yang og yin og yang og yin og…. Livets kredsløb er uendeligt, og alle aspekter er nødvendige for helheden.

I den kristne kultur er mørket blevet forbundet med dæmoner, hedenskab og andet uvæsen, som ”ikke tåler at komme frem i lyset” – det blev i middelalderen forbudt at ”sidde ude og vække Trold op”, for man havde angst for det, man ikke kunne se, forstå og kontrollere. Fra skrækfilm, bøger mm. har vi også fået indprentet, at onde gerninger sker i mørket, men i vores egne oprindelige nordiske traditioner ligger samme forståelse gemt som i yin-yang-tænkningen; at det giver ikke mening at opdele i god/ond-tanken. Mørket rummer én slags liv og kvaliteter, og lyset rummer en anden, begge dele lige nødvendige for os at være i kontakt og harmoni med. Den troldkyndige kontaktede alle slags væsener for at søge hjælp og vejledning og vidste, at det kun bragte ulykke, hvis man forsøgte at udelukke nogen på forhånd 😉  

NaturSund plejer at lave "noget" i forbindelse med Efterårsjævndøgn - du kan tjekke på kursussiden HER

Ellers håber jeg bare, at du er blevet inspireret til selv at dykke mere ned i dit eget forhold til mørkets kraft og energi, så du kan gå et smukt og glædesfuldt efterår i møde!